LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN PHẠM THỊ NGỌC HÀ

8/29/2017 3:06:35 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN PHẠM THỊ NGỌC HÀ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Hà                    Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02 - 09 - 1976                  Nơi sinh:  QB           

Quê quán: Quảng Hưng – QT - QB                        Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: CN                                    Tốt nghiệp  năm: 2003;  nước nhận học vị: Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên âm nhạc

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Âm nhạc – Mỹ Thuật Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 phường Bắc lý – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình                       

Điện thoại liên hệ:  CQ:  02323819567     NR:                    DĐ: 0914062792                                Email: ngochadhqb@gmail.com/ptnha@qbu.edu.vn

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại  học Nghệ Thuật Huế

Ngành học: Sư phạm âm nhạc                   

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2003

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh B

Mức độ sử dụng

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thâm niên công tác: có 12 năm công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2004 – 10/2006

Trường CĐSP Quảng Bình

Giảng viên âm nhạc

10/2006  đến nay

Trường ĐH Quảng Bình

Giảng viên âm nhạc

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Hò khoan trong đời sống văn hóa của người dân Lệ Thủy – Quảng Bình

2009 - 2010

Cấp trường

Chủ đề tài: Phạm Thị Ngọc Hà

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hò khoan trong đời sống của người dân Lệ thủy Quảng bình

2017

Tạp chí Nhật Lệ

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  THẠC SĨ NGUYỄN LƯƠNG SÁNG 8/29/2017 3:04:13 PM

  THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 8/29/2017 2:56:45 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình