Bản tin Khoa

Giảng viên Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật nhận giải thưởng Lưu Trọng Lư 2011 - 2016

4/18/2017 3:30:47 PM

GIẢI THƯỞNG LƯU TRỌNG LƯ - TỈNH QUẢNG BÌNH 5 NĂM 2011 - 2016

        Sáng ngày 13/4/2017, UBND Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Lưu Trọng Lư cho các tác phẩm VHNT xuất sắc được công bố trong năm năm 2011 - 2016. Bộ môn Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc Mỹ thuật, Trường Đại học Quảng Bình vinh dự có hai tác phẩm của hai GV Mỹ thuật được trao giải thưởng, Tác phẩm "Người trong cuộc" - tác giả: ThS. GV Nguyễn Lương Sáng được trao giải B, tác phẩm "Treo" - tác giả: ThS.GVC Trần Công Thoan được trao giải C.

       Giải thưởng đã ghi nhận quá trình nỗ sáng tạo của các GV trong quá trình giảng dạy tại trường ĐHQB và hoạt động sáng tác mỹ thuật trong thời gian qua. 

Tác phẩm Người trong cuộc - Nguyễn Lương Sáng - Giải B

Tác phẩm Treo - Trần Công Thoan - Giải C

 

Các Tin đã đăng

  Giao lưu gặp mặt CB, GV, SV khoa Âm nhạc - Mỹ thuật 10/28/2016 2:42:01 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình