Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 và những điều cần biết

4/14/2016 4:20:43 PM

I. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2016

1.Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển

TT

Hệ/ Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Hình thức tuyển sinh

Vùng tuyển sinh

1

Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

C140221

40

Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

Xét tuyển

Quảng Bình

2

Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

C140222

30

Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

Xét tuyển

Quảng Bình

Lưu ý:

-Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

2.Phương thức tuyển sinh

Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật : Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập lớp 12 môn Ngữ văn và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.

3.Đối tượng tuyển sinh

Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

4.Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật:

-Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên;

-Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Ngữ văn và môn Năng khiếu không

nhỏ hơn 5,0 điểm(theo thang điểm 10)

II – GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

A.    A -    Ngành Sư phạm Âm nhạc, hệ Cao đẳng

1.            Chuẩn đầu ra:

1.1.Kiến thức:

1.1.1.Kiến thức giáo dục đại cương:

Người học nắm vững một số kiến thức giáo dục đại cương trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cơ sở văn hoá Việt Nam, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam…

1.1.2. Kiến thức cơ sở ngành:

Người học nắm vững những kiến thức âm nhạc trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Lịch sử âm nhạc thế giới,  Lịch sử âm nhạc Việt Nam, Lý thuyết âm nhạc cơ bản…

1.1.3. Kiến thức ngành:

Người học nắm vững những kiến thức âm nhạc có hệ thống trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Thanh nhạc, Phương pháp học đàn phím điện tử, Hoà âm, chỉ huy hợp xướng… để vận dụng kiến thức vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp, giảng dạy âm nhạc ở các cấp học tiểu học, trung học cơ sở,các cơ sở có hoạt động âm nhạc ở các địa phương.

1.1.4. Năng lực nghề nghiệp:

Người học hát đúng nhạc và lời các bài hát, đàn được các tác phẩm khí nhạc ở trình độ cao đẳng, đệm được các ca khúc thông dụng ở mức độ khác trở lên.

Người học giảng dạy tốt chương trình âm nhạc ở cấp học tiểu học, trung học cơ sở, các cơ sở có hoạt động âm nhạc ở địa phương.

Người học dàn dựng được các chương trình văn nghệ phục vụ hội diễn ở các cấp.

1.2. Kỹ năng

          1.2.1. Kỹ năng cứng:

          Có kỹ năng hoạt động chuyên môn trong hoạt động ca hát, đệm nhạc.

          Người học có năng lực thực hành giảng dạy các chương trình âm nhạc các cấp học tiểu học, trung học cơ sở.

          Người học có kỹ năng xử lý tình huống,giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp chuyên môn của mình.

          1.2.2. Kỹ năng mềm:

          Người học có kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp để hoàn thành công việc của mình.

          Người học có kỹ năng hoạt động độc lập, làm việc theo nhóm như làm việc với học sinh, đồng nghiệp.

          Người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tương đương 350 điểm TOIEC để giao tiếp và vận dụng trong công việc.

          1.3.Yêu cầu về thái độ

          1.3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

          Người học có phẩm chất đạo đức từ Khá trở lên, có ý thức trách nhiệm trong nghề nghiệp, trong công tác giảng dạy, có trách nhiệm công dân trước bản thân và trước pháp luật của nhà nước.

          1.3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

          Người học có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả trong các hoạt động độc lập, làm việc nhóm, có thái độ phục vụ tốt.

          1.3.3. Khả năng cập nhật kiến thức,sáng tạo trong công việc:

          Người học trên cơ sở các kiến thức đã học có khả năng cập nhật kiến thức thường xuyên, có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Trong các hoạt động có khả năng thể hiện được tính sáng tạo trong công việc.

          1.4.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Dạy chương trình âm nhạc ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, phụ trách Công tác đội, Sao nhi đồng, các hoạt động ngoại khoá ở trường tiểu học và THCS;

Cán bộ văn hoá – văn nghệ quần chúng tai các nhà văn hoá và cộng đồng.

1.5. Khả năng học tập,nâng cao trình độ khi ra trường

Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ;

Có khả năng học tập nâng cao trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Thanh nhạc;

Có khả năng học liên thông ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc, văn bằng 2 ngành Quàn lý văn hoá.  

B    B - Ngành Sư phạm Mỹ thuật, hệ Cao đẳng

1.Chuẩn đầu ra:

1.1.Kiến thức:

1.1.1.Kiến thức giáo dục đại cương:

Người học nắm vững một số kiến thức giáo dục đại cương trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cơ sở văn hoá Việt Nam, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam…

1.1.2. Kiến thức cơ sở ngành:

Người học nắm vững những kiến thức mỹ thuật trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Lịch sử Mỹ thuật, phương pháp giảng dạy Mỹ thuật…

1.1.3. Kiến thức ngành:

Người học nắm vững những kiến thức mỹ thuật có hệ thống trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Hình hoạ, Trang trí, Bố cục tranh…  để vận dụng kiến thức vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp, giảng dạy mỹ thuật ở các cấp học tiểu học, trung học cơ sở,các cơ sở có hoạt động mỹ thuật ở địa phương.

1.1.4. Năng lực nghề nghiệp:

Vận dụng thành thạo kiến thức vào thực tiễn dạy học, công tác và hoạt động mỹ thuật và biết sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị công tác.

Nắm bắt thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

Tham gia các hoạt động mỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

1.2. Kỹ năng

          1.2.1. Kỹ năng cứng:

Có kỹ năng giảng dạy môn Mỹ thuật ở Tiểu học và THCS

   Có kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật và giáo dục

          Người học có kỹ năng xử lý tình huống,giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp chuyên môn của mình.

          1.2.2. Kỹ năng mềm:

Biết tổ chức, tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật như: trang trí trường lớp, cổ động quảng cáo, chính trị kinh tế xã hội;

Biết tổ chức, tham gia hoạt động trưng bày, triển lãm về mỹ thuật

        Người học có kỹ năng hoạt động độc lập, làm việc theo nhóm như làm việc với học sinh, đồng nghiệp.

          Người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tương đương 350 điểm TOIEC để giao tiếp và vận dụng trong công việc.

          1.3.Yêu cầu về thái độ

          1.3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

          Người học có phẩm chất đạo đức từ Khá trở lên, có ý thức trách nhiệm trong nghề nghiệp, trong công tác giảng dạy, có trách nhiệm công dân trước bản thân và trước pháp luật của nhà nước.

          1.3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

          Người học có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả trong các hoạt động độc lập, làm việc nhóm, có thái độ phục vụ tốt.

          1.3.3. Khả năng cập nhật kiến thức,sáng tạo trong công việc:

          Người học trên cơ sở các kiến thức đã học có khả năng cập nhật kiến thức thường xuyên, có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Trong các hoạt động có khả năng thể hiện được tính sáng tạo trong công việc.

          1.4.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Thực hiện công tác dạy học môn mỹ thuật trong nhà trường

- Dạy học môn Mỹ thuật theo nhu cầu của xã hội

- Tổ chức thiết kế sản phẩm mỹ thuật, sản xuất, thi công các công việc về lĩnh vực trang trí, quảng cáo

- Tham gia hoạt động mỹ thuật trong các tổ chức nghiệp vụ mỹ thuật, Hội mỹ thuật

1.5. Khả năng học tập,nâng cao trình độ khi ra trường

- Tiếp tục học đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật và một số ngành liên quan khác

- Hoạt động sáng tác các tác phẩm về mỹ thuật


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình