Hoạt động chuyên môn

Lịch tuần 15

11/27/2017 9:15:38 AM

 

Lịch công tác - Tuần 15. Năm học 2017 – 2018

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

20/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

21/11

10h00

Khai mạc khảo sát chính thức đánh gia ngoài

CBGV, SV khoa theo KH

Hội trường B3

HT,

ĐKS

13h30

NC hồ sơ minh chứng và làm việc với cán bộ phụ trách các đơn vị

Đ/c Vinh

Phòng họp tầng 3

ĐKS

22/11

8h00

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo Trường

BGH,Bí thư Đảng ủy, CT Hội đồng Trường

Phòng phỏng vấn số 4 (Phòng họp tầng 4)

ĐKS

8h45

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm: Giảng viên, quản lý chuyên môn, cán bộ quản lý hành chính và đoàn thể

Đ/c Nhung

Phòng phỏng vấn số 1  Phòng phỏng vấn số 2 Phòng phỏng vấn số 3

ĐKS

13h30

NC hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các đơn vị

Đ/c Vinh

Phòng họp tầng 3

ĐKS

Năm

23/11

7h00

Kiểm tra thực địa trong toàn trường

Đ/c Hảo, Hà, Dung

Phòng làm việc, Giảng đường... và các khu vực theo lịch trình

ĐKS

9h30

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm: Sinh viên đang học, cựu SV,  Nhân viên hỗ trợ; Phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại một số cựu sinh viên

SV Giang, Tuấn; Đ/c Ngọc Hà

Phòng phỏng vấn số 1  Phòng phỏng vấn số 2 Phòng phỏng vấn số 3

ĐKS

13h30

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm: Nhà tuyển dụng

Theo Quy định

Phòng phỏng vấn số 1 

ĐKS

15h30

NC hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách đơn vị

Đ/c Vinh

Phòng họp tầng 3

ĐKS

Sáu

24/11

8h00

Dự giờ

Giảng viên trực tiếp GD

Theo Thời KB

Nhóm 1,2,3 ĐKS

10h00

Đoàn ĐGN làm việc với BGH

ĐKS, BGH

Phòng họp tầng 4

ĐKS

 

 

 

 

 

Bảy

25/11

8h00

Bế mạc đánh giá ngoài, Ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức

Theo Kế hoạch

Hội trường B3

ĐKS

14h00

 

 

 

 

CN

26/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình