Hoạt động chuyên môn

THẠC SĨ NGUYỄN ĐẠI THĂNG

10/5/2017 8:12:12 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THẠC SĨ NGUYỄN ĐẠI THĂNG

Họ và tên

Nguyễn Đại Thăng

Giới tính

Nam

Năm sinh

26/9/1969

Chổ ở hiện tại

44A - Linh Giang - Đồng Hới - Quảng Bình

Quê quán

Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Tốt nghiệp đại học ngành

Mỹ thuật, chuyên ngành Sơn mài

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Học vị

Thạc sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu

Mỹ thuật tạo hình

Ngoại ngữ

Anh B1; Nga C

Địa chỉ liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Điện thoại

0933927969; 0962927969

Email

daithangdhqb@gmail.com; thangnd@qbu.edu.vn

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Quá trình đào tạo

1. Đại học

- Cử nhân Mỹ thuật, chuyên ngành: Sơn mài, năm tốt nghiệp: 1992. Nơi đào tạo: Trường Đại học Nghệ thuật Huế.

- Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học, năm cấp chứng chỉ: 2014. Nơi cấp: Trường Đại học Sư phạm Huế.

2. Sau Đại học

- Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, năm tốt nghiệp: 2010. Nơi đào tạo: Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

3. Cao cấp LLCT

- Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, năm tốt nghiệp: năm 2015. Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu vực III.

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Quá trình giảng dạy và công tác:

1. Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình

- Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật, từ năm 1992 đến 1995.

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

- Giảng viên giảng dạy Mỹ thuật, từ năm 1995 đến 2006.

- Tổ trưởng tổ Nhạc - Họa, từ năm 1995 đến 1999.

- Trưởng khoa Âm nhạc - Mỹ thuật, từ năm 2001 đến 2006.

3. Trường Đại học Quảng Bình

- Giảng viên giảng dạy Mỹ thuật, từ năm 2006 đến nay.

- Q.Trưởng khoa Âm nhạc - Mỹ thuật, từ năm 2006 đến tháng 28/02/2016.

- Q.Trưởng khoa SP Tiểu học - Mầm non, từ 01/3/2016 đến nay.

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Các công trình nghiên cứu

[1] Lễ hội (100x150cm) – Sơn mài Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 01 Năm : 2014

[2] Biển-Đảo Việt Nam mãi là nguồn sống (60x80cm)- Tranh cổ động Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 02 Năm : 2016

[3] Biển-Đảo Việt Nam đầu sóng, ngọn gió (60x80cm)- Tranh cổ động Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 03 Năm : 2016

[4] Lễ hội đâm trâu (120x160cm) – Sơn mài Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 04 Năm : 2015

[5] Cầu mưa (100x150cm) – Sơn mài Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 05 Năm : 2016

[6] Minh họa truyện ngắn "Mẹ và con và trần thế" Chủ nhiệm : 77 Thành viên :không Mã số : 264 Năm : 2017

 Sách và giáo trình

[1] Mỹ thuật (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 01 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[2] Mỹ thuật và PP dạy học MT ở Tiểu học(lưu hành nội bộ

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 02 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[3] Nghệ thuật tạo hình (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 03 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[4] Tổ chức hoạt động tạo hình (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 04 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[5] Lý luận và PP tổ chức hoạt động tạo hình (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 05 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[6] Dạy học với sự phát triển tính sáng tạo cho trẻ trong hoạt động tạo hình (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 06 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

[7] Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học (lưu hành nội bộ)

Chủ biên: Nguyễn Đại Thăng Đồng tác giả: Không Nơi XB: Trường Đại học Quảng Bình Mã số: 07 Năm xuất bản: 2016 Số lần tái bản: 1 Lĩnh vực: Mỹ Thuật

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Các bài báo

 Bài báo trong nước:

[1] Lễ hội đập trống (100x150cm) – Sơn mài Tác giả: không Nơi đăng: Tác phẩm Mỹ thuật & Nhiếp ảnh 2006-2016 (Hội VHNT QB)Số: KHXB 2940 - 2016 Trang: 46-47 Năm: 2016

[2] Lễ hội (120x160cm) – Sơn mài Tác giả: không Nơi đăng: Tác phẩm Mỹ thuật & Nhiếp ảnh 2006-2016 (Hội VHNT QB) Số: KHXB 2940 - 2016 Trang: 46-47 Năm: 2016

[3] Cầu mưa (100x150cm) – Sơn mài Tác giả: không Nơi đăng: Tác phẩm Mỹ thuật & Nhiếp ảnh 2006-2016 (Hội VHNT QB) Số:KHXB 2940 - 2016 Trang: 46-47 Năm: 2016

[4] Vận dụng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn mỹ thuật ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Quảng Bình Tác giả: không Nơi đăng: Tạp chí Dạy & học ngày nay Số: ISSN 1850-2694 Trang: Năm: 2017

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Học phần, các môn giảng dạy

 

Môn dạy

Năm bắt đầu

Đối tượng

Nơi dạy

1

Mỹ thuật

1995

CĐ, ĐH GD TH-MN

Trường CĐSP và ĐHQB

2

Hình họa

1995

CĐ, ĐH SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

3

Trang trí

1995

CĐ, ĐH SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

4

Bố cục

1995

CĐ, ĐH SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

5

Luật xa gần và giải phẫu tạo hình

1995

CĐ, ĐH SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

6

Mỹ thuật học

1995

CĐ SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

7

Nghệ thuật học đại cương

1995

CĐ, ĐH GD TH-MN

Trường CĐSP và ĐHQB

8

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

1995

CĐ SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

9

Lịch sử Mỹ thuật Thế giới

1995

CĐ SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

10

Mỹ thuật và PPDH MT ở Tiểu học

1995

CĐ, ĐH GD Tiểu học

Trường CĐSP và ĐHQB

11

Mỹ thuật và PPDH MT ở THCS

1995

CĐ SP Mỹ thuật

Trường CĐSP và ĐHQB

12

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN

1995

CĐ, ĐH GD Mầm non

Trường CĐSP và ĐHQB

Description: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/image/icon_62.gif  Khen thưởng

 

Nội dung khen thưởng

Năm

1

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích trong công tác Đoàn

2001, 2002, 2003, 2004, 2005

2

Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có nhiều thành tích trong phong trào Đoàn

2006

3

Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo

2011

4

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2016, 2017

5

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

2005

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình