Hoạt động chuyên môn

THẠC SĨ NGUYỄN LƯƠNG SÁNG

8/29/2017 3:04:13 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THẠC SĨ NGUYỄN LƯƠNG SÁNG

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG SÁNG

Sinh năm: 21 – 01 – 1981

Quê quán: Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình

Ngày vào Đảng: 16 - 12- 2009

Trình độ chuyên môn:

-         Sử nhân Sư phạm Họa – Trường Đại học Nghệ thuật Huế

-         Thạc sĩ Mỹ thuật Tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ: Q. Trưởng bộ môn

Thâm niên giảng dạy: 11 năm

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 0987363211/ email: sangtiennguyen@gmail.com/nlsang@qbu.edu.vn

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYÊN MÔN

TT

Tên tác phẩm

Tạp chí

Cấp/Giải

BÀI VIẾT

1

Mỹ thuật đương đại Quảng Bình - Thành tựu từ sự đổi mới nhận thức và tư duy sáng tạo

Tạp chí Hội Mỹ thuật Việt Nam T11- 2014, số 263, ISSN 1859 – 1590

TW

2

Mỹ thuật đương đại Quảng Bình - Thành tựu từ sự đổi mới nhận thức và tư duy sáng tạo  -

Tạp chí Nhật lệ - Quảng Bình T9 - 2014, số 234

Cấp tỉnh

3

Tác giả trẻ Quảng Bình qua triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ XX năm 2015

Tạp chí Nhật Lệ 12 - 2015, số 249

Cấp tỉnh

4

“Biển trong sáng tạo của nghệ sĩ tạo hình Bắc miền Trung đương đại

Tạp chí Nhật Lệ T8 - 2016, số 257

Cấp tỉnh

5

Mỹ thuật đương đại Quảng Bình 2006 – 2016, 10 năm gặp gỡ và nhìn lại

Tạp chí Nhật Lệ T4 - 2017, số 265

Cấp tỉnh

6

Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung – Tây Nguyên mở rộng năm 2017 “Nhìn lại và khắt khe hơn với mình trong sáng tạo”

Tạp chí Nhật Lệ T9 - 2017, số 270

Cấp tỉnh

TÁC PHẨM SÁNG TÁC

1

Tranh sơn dầu: Đợi và tìm

Triển lãm Khu vực năm 2009

 

2

Tranh sơn dầu: Giao cảm

Triển lãm Khu vực năm 2010

 

3

Tranh sơn dầu: Thoát

Triển lãm Khu vực năm 2011

Giải Trẻ toàn quốc

4

Tranh sơn dầu: Trường sơn đỏ

Triển lãm Khu vực năm 2012

 

5

Tranh sơn dầu: Người trong cuộc

Triển lãm Khu vực năm 2013

Giải B

Giải B Lưu Trọng Lư

6

Tranh sơn dầu: Ám ảnh

Triển lãm Khu vực năm 2014

 

7

Tranh sơn dầu: Điểm tựa

Triển lãm Khu vực năm 2015

Giải C

8

Tranh sơn dầu: Vọng

Triển lãm Khu vực năm 2016

Giải KK

9

Tranh sơn dầu: Níu

Triển lãm Khu vực năm 2017

Giải B

10

Tranh sơn dầu: Tình yêu – Trách nhiệm và sự ràng buộc

Triển lãm Toàn quốc năm 2015

 

11

Tranh sơn dầu: Bình dị mà phi thường

Triển lãm Toàn quốc năm 2010

Giải C Lưu Trọng Lư

12

Logo Du lịch Tỉnh Quảng Bình

 

Giải Ba

13

Logo Du lịch tỉnh Thanh Hóa

 

Giải KK

14

Tranh cổ động: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng sáng tạo cho muôn đời sau

Triển lãm toàn quốc chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

15

Tranh cổ động: Trường Sa - Hoàng Sa, phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc

Triển lãm biển đảo Toàn quốc

 

16

Tranh sơn dầu: Mắt biển

Triển lãm 60 năm Hải quân Việt Nam

 

 

CÁC GIẢI THƯỞNG:

- Giải Tác giả trẻ Ủy ban toàn Quốc Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam

- Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2013

- Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2017

- Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2015

- Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2016

- Giải Ba Logo Du lịch Tỉnh Quảng Bình 2015

- Giải (Đồng giải) Logo Du lịch tỉnh Thanh Hóa 2016

- Giải C Giai thưởng Lưu Trọng Lư (2006 - 2011) tỉnh Quảng Bình

- Giải B Giải thưởng Lưu Trọng Lư (2011 - 2016) tỉnh Quảng Bình

- 03 tác phẩm được Lưu giữ trong bộ sưu tập Mỹ thuật đương đại Việt Nam

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình