LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

8/29/2017 2:56:45 PM

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung                     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 08 - 05 - 1979                  Nơi sinh: Đồng Sơn - Đồng Hớ i - QB      

Quê quán: An Thủy - Lệ Thủy - QB                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm: 2013;  nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên âm nhạc

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Âm nhạc – Mỹ Thuật Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 7 phường Đồng Sơn – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình               

Điện thoại liên hệ:  CQ:  0084.052. 3822010     NR:                    DĐ: 090 872 9999

Fax: 0084.052.3821054                                 Email: hongnhungandhqb@gmail.com/nthnhung@qbu.edu.vn

II. QUA TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại  học Nghệ Thuật Huế

Ngành học: Sư phạm âm nhạc                   

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:  Văn hóa học              Năm cấp bằng: 2013

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh B1

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2002 – 10/2006

Trường CĐSP Quảng Bình

Giảng viên âm nhạc

10/2006  đến nay

Trường ĐH Quảng Bình

Giảng viên âm nhạc

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn âm nhạc ở trường THCS, thực trạng và giải pháp

2005 - 2006

Cấp trường

Thành viên đề tài

2.

Khai thác và sử dụng phần mềm Encore trong dạy học âm nhạc ở trường ĐHQB

2009 - 2010

Cấp trường

Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trương Thị Hoa

1.       

Hò khoan trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Lệ Thủy, Quảng Bình

2011 - 2013

Luận văn thạc sĩ cấp Học Viện

Chủ nhiệm đề tài

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình