Hoạt động chuyên môn

THÀNH TỰU NCKH VÀ CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN ÂM NHẠC

10/5/2017 6:00:10 PM

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BỘ MÔN ÂM NHẠC

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình